Keskittyminen
(Lähde: Suomen Golfliiton henkisen valmennuksen ohjelma)
 

Seuraava juttu keskittymisestä on lainattu lähes suoraan Suomen Golfliiton henkisen valmennuksen ohjelmasta. Tuskin he silti panevat pahakseen jos me jousiampujat hyödynnämme heidän kokemuksiaan. Jousiammunnan ja golfin menestystekijät perustuvat pitkälti samoihin peruslähtökohtiin.

 

Keskittymisellä tarkoitetaan ajatusten ja huomion suuntaamista johonkin tiettyyn kohteeseen tai asiaan. Ilman tietoista ajattelun kontrollia ihmisen ajatus vaeltaa sinne tänne' ja keskittyminen vaihtelee sisäisestä ulkoisten asioiden huomioimiseen. Toisessa keskittymisen ääripäässä eli huippu keskittymisessä (flow-ilmiö) on kyse äärimmäisestä huomion keskittämisestä suoritukseen. Urheilijalta ........ ajantaju. Hän kokee, että kuhunkin suoritukseen käytetty aika pitenee, esineet pallot, keilat5 kiekot jne. suurenevat ja hidastuvat1 niin että niihin on helppo osua. Jälkikäteen on vaikea analysoida tällaista unenomaista suoritusta. Huippukokemuksia urheilijan uralle sattuu ehkä muutamia tai sitten ei ollenkaan. Riittävän hyvän kilpailuvireen voi saavuttaa huolellisella valmistautumisella ja keskittymisellä.

 

Laajemmin ajateltuna keskittyminen tarkoittaa suorituksen ulkoisten tekijöiden poissulkemista. Useimmat urheilijat kokevat keskittymisen onnistuvan kuin itsestään silloin, kun yleisvire itsellä on positiivinen ja luottavainen, eikä mielessä ole negatiivisia tunnelatauksia. Häiriöt voivat syntyä omasta virheestä, vastustajan onnistumisesta, yleisöstä1 olosuhteista, kanssakilpailijoista, rahahuolista, välineistä jne. Kilpailutilanteessa mikä tahansa voi häiritä sinua ja samalla haitata keskittymistä suoritukseen. Kuitenkin suorituksen ulkopuolisista asioista tulee ongelma vasta silloin, kun annat niiden häiritä sinua. Ulkopuolisiin asioihin ei voi paljonkaan vaikuttaa, mutta sen sijaan voita valita sen miten näihin asioihin reagoit

 

Urheilijalla on mahdollisuus keskittyä menneisyyteen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Juuri suorituksen hetkellä on välttämätöntä, että urheilija on psyykkisesti 100%:sti läsnä suorituksessa. Pienikin ajatushäivähdys äskeisestä epäonnistumisesta rikkoo myös meneillään olevan suorituksen. Samoin ajatus lopputuloksesta suorituksen aikana siirtäen urheilijan muualle kuin nykyhetkeen.

 

 

päästä sinuksi oman ajattelunsa kanssa. Jäljittämällä niitä ajatuksia, joita päässä risteilee, voit kehittää kykyjäsi ja oppia siirtämään ajatuksesi pois niistä vaikeuksia tuottavista asioista niihin ajatuksiin, jotka auttavat sinua hyvään suoritukseen.

 

 

~Mahdollisuudet ovat yksi miljoonasta, että sinulla on ongelma, jota ei voisi poistaa muuttamalla omaa asennettasi".

 

 

Hyvä ja yksilöllinen kilpailuun valmistautumisohjelma edesauttaa keskittymisen onnistumisista. KiIpailuun valmistautumis ohjelmaan sisältyvät normaalit valmistavat harjoitukset sekä muut rutiinit ja rituaalit. Nämä toistuvat toimenpiteet mahdollistavat myös hyvän henkisen latautumisen ja muodostavat perustan onnistuneelle suoritukselle. Valmistautumissuunnitelman on oltava ajoissa selvillä ja se on kerrattava mielikuvissa useita kertoja etukäteen. Oikean vireen ja voiman tunteen lataaminen vaatii tietoista työskentelyä myös ajattelun tasolla.

 

Vieraalla paikkakunnalla tai ulkomailla kilpailtaessa kannattaa etukäteen valmistautua niihin erilaisiin tilanteisiin, joita väistämättä joutuu kohtaamaan. Valmistaudu pitkiin ja turhauttaviin odotusaikoihin, epämääräisyyksiin ja ohjelman muutoksiin. Ota tilanne haasteena ja osoituksena siitä, että selviät tilanteesta kuin tilanteesta. Opettele näkemään vieraissa oloissa positiiviset asiat. Varaa mukaan tekemistä tyhjien hetkien varalle ja järjestä mukavaa ohjelmaa. Jos kaikki ikävyydet toteutuvat, olet ainakin valmistautunut kohtaamaan ne ja ellei, olet positiivisesti yllättynyt.

 

Seuraavat vinkit auttavat sinua säilyttämään keskittymisesi ja kokoamaan huomiosi mahdollisen häiriintymisen jälkeenkin:

 

Tee päätös, että tapahtuipa kisassa mitä tahansa, se ei häiritse sinua. Yritä löytää kaikista asioista positiivinen hyöty suorituksellesi. Muistuta itseäsi siitä, että antamalla negatiivisten asioiden ja ajatusten vaikuttaa itseesi, tuhlaat suunnattomia määriä henkistä energiaa.

 

Rakenna mieleesi positiivinen vire jo ennen kilpailua, ja opettele säilyttämään huomioisi positiivisessa myös kilpailun aikana.

 

Keskitä huomio kilpailutilanteessa onnistuneen kokonaissuorituksen luomiseen. Huomion suuntaaminen teknisiin yksityiskohtiin kuuluu harjoitteluun, ei kilpailuun.

 

Harjoittele huomion suuntaamista takaisin suoritukseen. Jos asiat eivät suju harjoituksissa tai muualla elämässäsi haluamallasi tavalla, käytä tilaisuutta hyväksesi ja opettele suuntaamaan huomio positiiviseen mielen tilaan.

 

Suuntaa huomiosi siihen, mikä auttaa sinua pysymään hyvällä mielellä ja pitämään ajatuksesi hallinnassa. Vahva ajatusten keskittäminen positiiviseen suojaa sinua negatiivisilta häiriöiltä.

 

Myös johdossa ollessa kannattaa laittaa itselleen haasteita. Voittamiseen tarvitaan hyökkäävää ja positiivista otetta, pelkkä saavutetun johdon säilyttäminen virittää puolustusmielialaan ja suuntaa huomion pois omasta positiivisesta suorituksesta.

 

Fyysisesti raskaissa suorituksissa ajatukset on ohjattava itsestä ja omasta väsymyksestä ulospäin johonkin väsymyksen ulkopuolella olevaan myönteiseen asiaan.

 

Hyvän päivän jälkeen samoin kuin huonommankin, ole ylpeä yrityksestäsi ja etsi huonostakin kokemuksesta ne asiat, joista kannattaa ottaa oppia tulevaisuuden varalle.

 

Jos ulkopuoliset tekijät vaivaavat sinua tai ajatukset pyörivät negatiivisissa asioissa, suuntaa huomiosi mihin tahansa minkä tiedät tuottavan sinulle hyvän mielen. Anna tilaa itsellesi kasata ajatuksia, keskity tavoitteisiisi ja vakuuta itsellesi, ettei ole syytä antaa negatiivisten asioiden syödä henkisiä voimiasi. Ajattele sitä, mitä pystyt kontrolloimaan. Älä anna paniikille valtaa, vaan säilytä sisäinen kontrollisi.

 

Voittajan tunnusmerkkejä:

 

·         Voittajalla on kyky ajatella toisin ja muuttaa ajatteluaan. Voittaja tietää, että aina on taisteltava loppuun asti.

 

·         Voittaja tietää, että voittaminen ei ole sama asia kuin olla täydellinen. Voittaja työskentelee kovemmin kuin luovuttaja

 

·         Voittaja ottaa aina täyden vastuun suorituksestaan.

 

·         Voittaja osaa iloita ja nauttia urheilusta.

 

·         Voittaja on nöyrä.

 

 

Keskittymisen harjoittelu

 

Keskittymistä oppii harjoittelemalla. Jos haluaa toimia kilpailutilanteessa keskittyneessä tilassa on keskittymistä harjoiteltava systemaattisesti samalla tavalla kuin fyysisiä taitojakin. Harjoitustilanteen pitäisi muistuttaa olosuhteiltaan kilpailuolosuhteita. Harjoittelu liian kontrolloiduissa olosuhteissa ei edistä keskittymisen oppimista. Hyvän suorituksen tekeminen huonoissa olosuhteissa kehittää sekä keskittymistä että itseluottamusta. Harjoituksen luonteisia kilpailutilanteita kannattaa käyttää hyväksi myös keskittymisen opettelussa.

 

Perussääntö keskittymisen oppimisessa on, että kun harjoitellaan tai kilpaillaan tehdään se 100 % keskittymisteholla. Puolinaisesta harjoittelusta ei ole hyötyä millekään osa-alueelle. Keskittymisen harjoittelussa on edettävä pienin askelin. Keskittymistä on monentasoista. Keskittymistä kannattaa korostaa aina harjoiteltaessa jotakin vaativaa tehtävää. Harjoitus, joka on vaihteleva, tukee myös keskittymisen harjoittelua. Jokaisessa harjoituksessa on oltava mukana esim. taitoharjoittelun rinnalla psyykkisiä palautuspaikkoja, jolloin keskittymisen ei tarvitse olla huipussaan. Keskittymisen harjoittelussa kyse on itsekontrollin ja -säätelykyvyn harjoittelemisesta.

 

Mielikuvaharjoittelu on eräs parhaista keskittymisen harjoitteluvälineistä. Mielikuvaharjoituksen läpivieminen edellyttää huomion suuntaamista omaan sisäiseen maailmaan ja ajatteluun. Mielikuvaharjoittelu on TAITO, joka säännöllistä harjoittelua. On sanottu, että suoritusta tulee toistaa runsaat 3000 kertaa,

 

ennen kuin suoritus automatisoituu ja lihasten toiminta ohjelmoituu.

 

Seuraavassa muutamia ohjeita mielikuvaharjoittelun toteuttamiseksi:

 

1.      Varaa harjoitteluun rauhallinen paikka ja aikaa noin 5-15 minuuttia. Kuvittele, että käytät videonauhuria. Jos mielikuvat muuttuvat kielteisiksi tai suoritus menee rikki, voita painaa stop nappia, kelata takaisin ja katsoa uudelleen. Kärsivällisyytesi palkitaan ja pian tulet huomaamaan, kuinka olet oppinut kontrolloimaan mielikuviasi. Pian huomaat, että ajatuksesi automaattisesti ohjautuvat niihin tavoitteisiin, joita haluat saavuttaa. Sen sijaan, että ajattelisit asioita, joiden pelkäät tapahtuvan ja joita haluat välttää.

 

2.      Pidä mielikuvaharjoituksen päämäärä mielessäsi, kun aloitat harjoituksen. Mitä osa-aluetta aiot harjoitella. Jos sinulla on taipumusta käydä kilpailussa kuumana, voit harjoitella mielikuvissasi rauhallisena pysymistä paineen alla. Voit myös harjoitella mielikuvissa kilpailemista sateessa, tuulessa tai missä tilanteessa hyvänsä, jolloin keskittyminen on vaarassa häiriintyä.

 

3.      Mielikuvaharjoittelussa on valittava sinulle sopiva näkökulma. Voit valita näkökulman, jossa seuraa suoritusta    ulkopuolelta tai että koet itse suorittavasi liikettä. Ensimmäinen tapa sopii tilanteisiin, joissa liikettä ollaan opettelemassa ja jälkimmäinen tilanteisiin, jossa hiotaan jo hallinnassa olevaa suoritusta.

 

4.      Ennen mielikuvan tekemistä kannattaa käyttää hetki rentoutumiseen. Voit sulkea silmäsi ja hengittää syvään ja rauhallisesti. Rentoutumisen avulla pääset selkeämpiin ja tehokkaampiin mielikuviin, jolloin harjoituksen teho paranee. Muista, että kun opit mielikuvaharjoittelun todella hyvin, se nopeuttaa olennaisesti kehittymistäsi pelaajana. Huiput käyttävät merkittävästi enemmän mielikuvaharjoittelua kuin keskinkertaisuudet!